starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Konkurs "Kolorowa Ortografia"

21-04-2023 22:47

A A A

Uwaga Konkurs !!!

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie ogłasza Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kolorowa ortografia

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu sochaczewskiego. Odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,

 • uczniowie klas IV- VIII szkoły podstawowej,

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

 • Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne - rebus ortograficzny

 • Format pracy A4.

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę.

 • Prace powinny być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego).

 • Wykonane prace nie będą zwracane uczestnikom.

 • Dopuszczenie dziecka do udziału w konkursie wymaga dostarczenia pisemnej zgody rodziców na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyłącznie do celów konkursu – załącznik do regulaminu.

 • Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie - www.ppp.powiatsochaczew.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

Termin i miejsce składania prac

 

 • Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie, do 12.05.2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do końca maja 2023r.

 

 

43442 odwiedzin