starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024

01-02-2024 12:13

A A A

Drodzy Państwo

Serdecznie zapraszamy państwa dozapoznania sie z Krajowym Planem przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024. W przedsięwzięcie to zaanagażowanych jest wiele państowych agencji i instytucji. Do głównych celów planu należą:

  • podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi;
  • podniesienie standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi);
  • poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk;
  • podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa;
  • pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej;
  • wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

W celu zapoznania się ze szczegółami planu zapraszamy do załałcznika.

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/22896/KrajowyPlanPrzeciwdzialaniaHandlowiLudzminalata2022-20242.pdf

 

43442 odwiedzin