starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

O nas

A A A

Informacje o nas

Adres:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
96-500 Sochaczew
ul. Piłsudskiego 51 (wejście od ul. Głowackiego)

Tel./ Faks 046 862 52 19
adres e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obejmuje swą opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu sochaczewskiego. Jest poradnią publiczną — nasze usługi są nieodpłatne, a korzystanie z nich jest dobrowolne. W placówce jest zatrudniony zespół doświadczonych specjalistów — psychologów, pedagogów, logopedów. Oferujemy rożne formy pomocy dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Pod naszą opieką są dzieci od okresu niemowlęcego do ukończenia edukacji.
Poradnia czynna jest w godzinach 8.00 — 18.00, a przyjęcia interesantów w godzinach 11.00 — 17.00 .
Na spotkanie należy się wcześniej umówić osobiście lub telefonicznie. Nie jest potrzebne skierowanie. Dziecko winno przyjść do Poradni wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

Podczas zapisu należy podać numer PESEL dziecka.


Celem Poradni jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, a także ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

Do zadań Poradni należy między innymi:
● diagnozowanie  dzieci i młodzieży;
● udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczna-pedagogicznej;
● realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą oraz edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
● organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:

 

  • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
  • grup wsparcia;
  • prowadzenia mediacji;
  • interwencji kryzysowej;
  • warsztatów;
  • porad i konsultacji;
  • wykładów i prelekcji;
  • działalności informacyjno-szkoleniowej.    Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

 

 

W Poradni działają zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

44245 odwiedzin