starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Dzieci w wieku od 0-6 lat

A A A

  • Ocena rozwoju psychomotorycznego i integracji sensorycznej małego dziecka, wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych
  •  Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu, wzroku i mowy
  •  Terapia oraz konsultacje psychologiczne
  •  Terapia oraz konsultacje dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
  •  Terapia dla dzieci z autyzmem
  •  Terapia oraz konsultacje logopedyczne
  •  Terapia metodą Integracji Sensorycznej
  •  Zajęcia grupowe prowadzone "Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"
44245 odwiedzin