starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Dla szkół - Warsztaty dla nauczycieli oraz szkoleniowych rad pedagogicznych

A A A

  1. OFERTA WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI 

ORAZ SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH

 

 

Lp.

OSOBA PROWADZĄCA

TEMAT ZAJĘĆ

UCZESTNICY

1

Elżbieta Bolimowska

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

 

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów

2

Katarzyna Wiśniewska

Wychowanie w duchu wartości

 

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

3

Danuta Gołkowska

Jak pracować z uczniem w oparciu o opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno -pedagogicznej

 

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

4

Katarzyna Wiśniewska

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców:

·       cz. I „Jak słuchać, żeby dzieci mówiły, jak mówić, żeby dzieci słuchały”

·       cz. II „rodzeństwo bez rywalizacji”

 

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

5

Ewa Grzybowska

Błędy w czytaniu spowodowane wadami wymowy oraz zaburzeniami słuchu fonetycznego

 

Nauczyciele nauczania zintegrowanego

6

Katarzyna Wiśniewska

Współpraca szkoły z rodzicami.

 

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

7

Ewa Grzybowska

Iwona Sikorska

Jak motywować uczniów do nauki

 

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

 

8

Katarzyna Wiśniewska

Jak zapobiegać trudnym zachowaniom w klasie

 

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

/zwłaszcza początkujący/

9

Katarzyna Waracka

Magdalena Kuśmierek

Rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

 

10

Katarzyna Waracka

Magdalena Kuśmierek

Jak się bawić z dzieckiem z autyzmem?

Nauczyciele żłobków i  przedszkoli

 

 

 

 

 

11

Joanna Dmoch

Szkolenie dla nauczycieli „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Nauczyciele żłobków i przedszkoli

 

12

 

Katarzyna Wiśniewska

Jak integrować klasę i dlaczego warto?

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

 

13

Iwona Sikorska

Adrianna Szczepanik

Jak rozwiązywać trudne sytuacje w wychowawcze ucząc odpowiedzialnej postawy?

 

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

 

14

Iwona Sikorska

Adrianna Szczepanik

Katarzyna Wiśniewska

O komunikacji międzyludzkiej

Nauczyciele wszystkich poziomów

15

Adrianna Szczepanik

Ewa Grzybowska

Katarzyna Wiśniewska

Jak mówić, żeby być zrozumianym i jak słuchać, żeby zrozumieć?

O komunikacji międzyludzkiej raz jeszcze…

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

16

Katarzyna Wiśniewska

Relaksacja jako jeden ze sposobów zwalczania stresu

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

17

Elżbieta Bolimowska

Jak pracować z dzieckiem z niedosłuchem?

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

18

Elżbieta Bolimowska

Katarzyna Wiśniewska

Wychowanie do odpowiedzialności

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

19

Dorota Klawenek

Interpretacja opinii i orzeczeń

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia

         


 42616 odwiedzin