starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Szkoła dla rodziców i wychowawców

A A A

Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi. J. G. Woititz
Bardzo cieszy fakt, że od wielu już lat w naszej społeczności nie brakuje odpowiedzialnych rodziców, którzy zgłaszają się do uczestnictwa w tym programie. Oto kolejna już grupa rodziców ukończyła warsztaty - Szkoły dla rodziców i wychowawców. Spotkania trwały od października 2011 do czerwca 2012r. Spotkania odbywały się zwykle co dwa tygodnie, ( wyłączając okresy przerw świątecznych i ferii ) w stałym wcześniej określonym dniu. Cykl obejmował dwanaście czterogodzinnych spotkań.
Jest to program zajęć w zakresie umiejętności wychowawczych autorstwa Joanny Sakowskiej, który opiera się na koncepcji T. Gordona „ Wychowanie bez porażek ” i stanowi adaptację amerykańskiego cyklu warsztatów A. Faber, E. Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły ”.
Program koncentruje się na głównych czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed zaburzeniami u dzieci, związanych z sytuacją rodzinną. Jest on uznany i rekomendowany jako program profilaktyczny. Wieloletnie badania naukowe pokazują jednoznacznie najważniejsze czynniki chroniące nasze dzieci przed pułapką uzależnienia :
●silna więź z rodzicami
●zainteresowanie nauką szkolną
●życie religijne
●wewnętrzny system norm i wartości przyjęty za własny
Poprzez pracę na warsztatach uczestnicy mieli kształtować umiejętności budowania prawidłowej relacji z dzieckiem oraz zrozumieć podstawowe założenia Programu:
► uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowywania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego i oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmiany od siebie.
► ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości (które sam posiada i realizuje),
► pogłębienie samoświadomości, refleksji na temat skuteczności określonych funkcjonujących stereotypów i mitów odnoszących się do wychowania,
► pokazanie, w jakim kierunku i w jaki sposób można realizować proces wychowania,
► umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspakajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji,
► poprzez wdrażanie programu „Szkoły” równolegle wśród rodziców i nauczycieli – tworzenie wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego.
Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny, a nie terapeutyczny. W wielu sytuacjach mogą jednak stanowić grupę wsparcia. Ta funkcja „Szkoły” pozwala założyć jeszcze jeden cel długofalowy, jakim jest tworzenie lokalnych grup wsparcia, w których rodzice i nauczyciele nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej.
Spotkania uczestników programu pozwalają na realizację takich bezpośrednich celów, jak:
► nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
► modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy,
► uwolnienie siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwoju osobowości funkcjonowania w rolach,
► mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
► pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
► rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
► nabywanie umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania,
► trenowanie umiejętności negocjowania, ustalania zasad kontaktu, pracy, formułowania kontraktów między rodzicami i dziećmi oraz nauczycielami i ich wychowankami,
► wyrażanie rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.

Zawsze cieszy mnie fakt, że następna grupa odpowiedzialnych i mądrze kochających rodziców ukończyła zajęcia w „Szkole dla rodziców i wychowawców”. Ta część mojej pracy, choć niezwykle trudna i emocjonująca dostarcza mi zawsze nowych doświadczeń i wzbogaca moje życie zawodowe i osobiste. W naszej grupie panował klimat zrozumienia i akceptacji, wszystkie czułyśmy moc wsparcia płynącą z naszych spotkań. Z dużym żalem żegnałyśmy się podczas ostatniego spotkania – jak miło słyszeć komunikaty „ to naprawdę już koniec ?”, „ to gdzie my teraz będziemy się spotykać ? z kim podzielimy się swoimi wątpliwościami?” Pozwolę sobie zacytować wypowiedź jednej z mam: „ te spotkania przynosiły mi spokój i pewność, że to co robię choć czasem trudne i mało zrozumiałe – dla mojego dziecka ma wielki sens”.

Pamiętajcie, że jeżeli usiądziemy razem i z szacunkiem porozmawiamy o swoich potrzebach i oczekiwaniach to już nas zbliża i buduje więź, nawet jeśli jeszcze nie znajdziemy rozwiązania.

Dziewczyny dziękuję, że byłyście…

Prowadzące zajęcia psycholog - Katarzyna Wiśniewska i pedagog - Elżbieta Blimowska.

44245 odwiedzin