starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Zespoły Orzekające

A A A

W Poradni działają Zespoły Orzekające wydające:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespoły Orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Skład Zespołów Orzekających rozpatrujących poszczególne wnioski powoływany jest spośród specjalistów Poradni z uwzględnieniem niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
W skład zespołu orzekającego wchodzą:
● dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
● psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
● pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,
● logopeda - opracowujący diagnozę logopedyczną,
● lekarz - opracowujący diagnozę lekarską. Dla potrzeb Zespołu Orzekającego w naszej Poradni udzielają konsultacji lekarze: dr Celina Tomaszewicz – Libudzic oraz Izabela Kościuczyk.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki w godzinach 11.00 - 16.00 lub 13.00.- 18.00.

 

 

44245 odwiedzin