starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Mutyzm wybiórczy

A A A


MUTYZM WYBIÓRCZY

 

Czym jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie wieku dziecięcego o podłożu lękowym. Jego istotą jest milczenie osoby, która potrafi mówić.  W innych sytuacjach dziecko jest w stanie mówić w sposób właściwy dla swojego wieku.

Aktualnie dominuje pogląd, że dziecko przychodzi na świat z określonymi predyspozycjami lękowymi, wynikającymi z podatności układu nerwowego, warunkującymi wystąpienie zaburzenia. Uwidaczniają się one zwykle w wieku przedszkolnym, w sytuacji istotnych dla dziecka wydarzeń społecznych np. pójścia do przedszkola.

Mutyzm wybiórczy dotyka znacznie częściej dziewczynki niż chłopców.

Nie ma jednej przyczyny leżącej u podstaw mutyzmu selektywnego. Można mówić o wielu czynnikach powodujących występowanie tego zaburzenia (np.: lęk, tematy tabu, małomówność rodziców).

Wczesna diagnoza, wraz z podjętymi działaniami terapeutycznymi pozwolą wyeliminować, bądź znacząco złagodzić  objawy mutyzmu.

Ważne:

 • Wywieranie presji na dziecku odnosi skutek odwrotny do zamierzonego.
 • Konieczna jest wyrozumiałość dla trudności dziecka.
 • Bywa, że specjalistyczna pomoc potrzebna jest także rodzicom.
 • Mutyzm jest zaburzeniem mowy. Dziecko powinno pracować z  logopedą oraz lekarzem i psychologiem.

 

Pamiętajmy:

Dziecko nie mówi dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie może.

Zasady pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym:

 • Nie wywierać presji, by dziecko mówiło.
 • Zapewnić jak największe poczucie akceptacji oraz bezpieczeństwa.
 • Dostarczać dziecku okazji do mówienia i cierpliwie czekać na odpowiedź.
 • Dawać do zrozumienia, że widzimy dziecko, akceptujemy je poprzez uśmiech, życzliwe gesty.
 • Być wiernym zasadzie, że jakakolwiek komunikacja jest lepsza od jej braku.
 • Zachęcać dziecko do udziału w twórczych zabawach wymagających ekspresji, kreatywności.
 • Warto zadbać o odpowiednie miejsce dla dziecka (np. z przodu grupy dzieci), aby umożliwić mu angażowanie się w działania.
 • Należy zapraszać  dziecko do zabaw stymulujących interakcje z rówieśnikami.
 • Warto wprowadzać zabawy niewerbalne.
 • Wprowadzać  zabawy z pacynką, która pełni rolę swoistego buforu dla dziecka.
 • Wprowadzanie zabaw szeptem oraz praca z dyktafonem.

 

Opracowała: mgr Joanna Dmoch

Na podstawie materiałów z Ogólnopolskiej konferencji:

Od ciszy do słowa- kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym

Warszawa,22 września 2015roku

42616 odwiedzin