starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Jak pracować z dzieckiem z dysleksją

A A A

Jak pracować w domu z dzieckiem z dysleksją?

Gdy dziecko nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia terapeutyczne, rodzice dysponują gotowym materiałem do ćwiczeń. Jest to seria zeszytów „Ortograffiti”  stanowiąca całościowy program edukacyjno-terapeutyczny służący również do prowadzenia samodzielnej pracy dziecka w domu. Pomoc przygotowana została dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysgrafią i dysortografią.  Zeszyty zawierają gotowy materiał do utrwalania zasad pisowni z jednoczesnym usprawnianiem funkcji percepcyjno-motorycznych. Rozwijają percepcję i pamięć wzrokową oraz słuchową, uwagę, rozbudzają wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą funkcje słuchowo-językowe i doskonalą umiejętności grafomotoryczne. Każdy z zeszytów ma przejrzysty i powtarzający się układ:

- prezentacja zasady pisowni,

- ćwiczenia ortograficzne dotyczące zasady,

- sprawdzian zdobytych umiejętności,

- ponadto każdy zeszyt zawiera: słowniczek zawierający materiał wyrazowy proponowany we wszystkich ćwiczeniach, odpowiedzi na pytania i rozwiązania testów.

Seria „Ortograffiti” adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. Atutem zeszytów jest ich przystępność: korzystający z nich rodzice nie muszą być specjalistami, terapeutami ani polonistami. Każde ćwiczenie oznaczone jest piktogramem - znakiem odnoszącym się do określonych funkcji doskonalonych podczas realizacji danego zadania. Pozwala to rodzicowi wybierać ćwiczenia usprawniające funkcje słabiej rozwinięte u dziecka, zgodnie z zaleceniami  zawartymi w opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Znakomita strona graficzna serii, częste odwoływania się do poczucia humoru sprawiają, że czas spędzony z dzieckiem wykorzystamy nie tylko z pożytkiem dla jego wiedzy i umiejętności. Będzie to również czas rozwiazywania zagadek, łamigłówek, uśmiechu i wspólnej zabawy.

 

Danuta Gołkowska

45067 odwiedzin