starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Funkcje mowy

A A A

Funkcje mowy:

  1. Komunikacja werbalna- naturalny sposób porozumiewania się ludzi.

Od tego bardzo dużo zależy, przede wszystkim czy dziecko opanuje wysoki poziom rozwoju intelektualnego oraz prawidłowy  rozwój  społeczny i emocjonalny.

  1. Reprezentatywna( zastępowanie rzeczy).
  2. Impresywna(pobudzanie słuchacza do reakcji).

Proces nabywania mowy przebiega u każdego człowieka  indywidualnie. Wynika to z uwarunkowań biologicznych( bagaż w jaki zostaliśmy wyposażeni przez naturę) i społecznych( warunki w jakich dziecko będzie wzrastało, to, czego mu dostarczymy, aby wspomóc jego prawidłowy rozwój).

Kształtowanie psychiki człowieka odbywa się w dużej mierze poprzez mowę.

Zaburzenia mowy niosą konsekwencje, np. wycofanie, zaburzenia zachowania, słabszy rozwój intelektualny.

Niska inteligencja powoduje spowolnienie nabywania umiejętności komunikowania się werbalnego zaś opóźniony rozwój mowy jest przyczyną obniżenia poziomu intelektualnego.

Wykazano, że intensywna nauka mowy ma znaczący wpływ na wzrost ilorazu inteligencji.

Mowa jest funkcją pierwotną w stosunku do umiejętności czytania i  pisania. Zatem rolą rodzica, który chce, aby jego dziecko uczyło się bez przeszkód jest dbałość o prawidłowy rozwój mowy u niego.

„Mowa to kompetencje językowe i komunikacyjne oraz proces ich realizacji. Obie te kompetencje są wiedzą, która musi być kształtowana w sprzyjających warunkach społecznych, a jej niedostatek powoduje zwykle społeczną izolację jednostki i ograniczenie jej możliwości intelektualnych”.

Mowa jest aktem ruchowym, zależy od sprawnego działania narządów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego(warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy).

Istotny dla rozwoju mowy jest prawidłowy słuch.

Rodzicu,  czas, który teraz spędzasz z dzieckiem w domu może być zagospodarowany przyjemnie, ale też pożytecznie ( wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy Twojego dziecka).

Zatem ważne jest, abyś z dzieckiem rozmawiał, czytał mu książki, bawił się z nim razem, a zabawę obdarowywał komentarzem, oglądał z nim „mądre” bajki, powtarzał ćwiczenia logopedyczne, które kiedyś wprowadził logopeda. Ten czas, to czas na powtarzanie materiału logopedycznego z okresu od początku roku szkolnego do teraz. To czas na nadrobienie wszelkich zaległości w terapii, mniejszych bądź większych i usprawnienie narządów artykulacyjnych, tak, aby język był giętki i w perfekcyjny sposób mógł za kilka tygodni wypowiadać kolejne głoski, słowa i zdania wprowadzane przez logopedę.

Życzę Wam Drodzy Rodzice powodzenia i sukcesów w pełnieniu roli opiekuna Waszych cudownych pociech.

 

 

Logopeda - Ewa Żmijewska

 

 

44245 odwiedzin