starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Procedury prowadzenia diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej

A A A

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZARAŻENIA

COVID-19 WDRAŻANE PODCZAS DIAGNOZY  I TERAPII

METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

 

   W związku z epidemią COVID-19 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie wprowadza się działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest potwierdzać telefonicznie obecność dziecka na badaniu/ zajęciach terapeutycznych dzień przed wyznaczoną wizytą.
 2. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym rodzicem/opiekunem.
 3. Wchodząc do budynku Poradni dziecko i rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni.
 4. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się na umówioną godzinę, nie wcześniej niż 10 min. przed umówioną wizytą i czekać na podejście specjalisty w wyznaczonym miejscu.
 5. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia. Terapeuta dokonuje pomiaru temperatury dziecka i rodzica.
 6. Dziecko i rodzic/opiekun muszą być bezwzględnie zdrowi. W przypadku niepokojących informacji podanych w oświadczeniu dotyczących stanu zdrowia lub widocznych objawów infekcji u dziecka lub rodzica, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odwołania wizyty. Zasadna jest także wówczas odmowa terapeuty dot. wykonania badania lub przeprowadzenia zajęć terapeutycznych. Osoby chore nie będą przyjmowane.
 7. Dziecko wchodząc do sali terapeutycznej powinno uprzednio zdezynfekować, lub w przypadku uprawnionym, umyć dłonie.
 8. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzania czynności dezynfekcji nie wszystkie sprzęty znajdujące się w sali terapeutycznej będą użytkowane podczas diagnozy i zajęć terapeutycznych.
 9. Czas trwania zajęć terapeutycznych ulega skróceniu z uwagi na potrzebę wietrzenia sali oraz przeprowadzania dezynfekcji użytkowanego podczas zajęć terapeutycznych sprzętu i pomocy dydaktycznych po każdym dziecku.
 10. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie powinni mieć zakryte usta i nos przez cały czas pobytu.
 11. Osoby pozostające na terenie Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 1,5 m oraz przebywania w miejscach wyznaczonych tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się klientów w jednym miejscu.
 12. W przypadku wystąpienia u rodzica/opiekuna lub dziecka, przebywającego na terenie Poradni, niepokojących objawów chorobowych, należy przerwać diagnozę lub terapie SI i odesłać dziecko wraz z rodzicem. 

 

 

                                                                                                                                                                                      Sylwia Szymańska

                                                                                                                                                                                      Andżelika Fronczak

42616 odwiedzin