starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Deklaracja dostępności

A A A

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie – ppp.powiatsochaczew.pl

Data publikacji strony internetowej:  12.09.2011r.

Data ostatniej aktualizacji:  14.03.2017r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Brak jest na stronie możliwości zmiany wielkości czcionki.
  2. Kolorystyka strony ( tła i pierwszego planu) ma niewystarczający współczynnik kontrastu.
  3. Niektóre grafiki nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.
  4. Elementy wybrane na stronie tabulatorem, nie wyróżniają się z od reszty strony.
  5. Brak jest ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. 6. Link do pobrania dokumentu nie ma informacji o jego rozmiarze i języku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny na poziomie podstawowym przeprowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU DOJAZD DO SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOCHACZEWIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie znajduje się przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sochaczewie. Przejście dla pieszych znajduje się zarówno przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego jak i również przy ul. Głowackiego, przejścia te nie posiadają sygnalizacji świetlnej.

Przy drodze kierującej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajduje się chodnik prowadzący na parking oraz ścieżka dla rowerzystów.

 

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Poradnia nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych klientów, ma wydzielone tylko i wyłącznie miejsca parkingowe dla wszystkich klientów Poradni. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość wjazdu samochodem tuż przed wejście do budynku. W okolicy brak jest postoju taksówek.

 

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Wjazd na parking Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie znajduje się od strony ulicy Głowackiego. Przy drzwiach wejściowych do Poradni znajduje się dzwonek. Do wejścia prowadzi parking. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi o szerokości około 90 cm. Z możliwością poszerzenia do 140cm.

Poradnia znajduje się na parterze. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Korytarz jest szeroki, pełni funkcję poczekalni. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Poradni nie ma rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

 

DOSTĘPNOŚĆ POMIESZCZEŃ

Wszystkie pomieszczenia i korytarze są wolne od pionowych i poziomych barier architektonicznych. Kolorystyka ścian oraz drzwi ze sobą kontrastuje. Futryny drzwiowe umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim do Sali bądź gabinetu. Sekretariat znajduje się przy wejściu głównym, drugie drzwi po lewo. Do gabinetu Dyrektora wchodzi się bezpośrednio przez sekretariat. Toaleta znajduje się naprzeciwko sekretariatu. Jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest wyposażona w przewijak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej ppp.sochczew@wp.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 46 862 52 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Koordynator: Kamil  Duda  email: ppp.sochaczew@wp.pl lub kduda.ppp@gmail.com

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

 

Jeśli potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami.

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowej strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-email),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększonym alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Dane teleadresowe: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie ul. M. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew adres e-mail: ppp.socahczew@wp.pl nr tel.: 46 862 52 19 (sekretariat, centrala)

43442 odwiedzin