starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI w związku z powrotem do szkół w pandemii

A A A

Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI w związku z powrotem do szkół w pandemii

 

 

Cel ogólny: wzmacnianie relacji, reintegracja zespołu klasowego

Cele szczegółowe: - rozwój empatii i komunikacji interpersonalnej

                                    - trening identyfikowania emocji i potrzeb innych osób

                                    - budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie

                                    - doskonalenie pracy w grupie, współdziałanie

                                    - integracja klasy po dłuższym niewidzeniu siebie nawzajem

Czas trwania zajęć: ​90 minut

 

Grupa:​ zajęcia przeznaczone są dla dzieci  klas IV-VI

 

Miejsce:​ klasa szkolna, świetlica, sala szkoleniowa itp. – tak by uczestnicy zajęć czuli się swobodnie, zachowując reżim sanitarny, ważne jest ustawienie krzeseł w kręgu.

 

Prowadzący:​ psycholog lub pedagog, wychowawca klasy, nauczyciel.

 

Formy zajęć/metody pracy:​ burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, zabawa, mini wykład.

 

Przebieg zajęć:

1.“Rundka początkowa”  - prowadzący zachęca, aby każdy uczestnik powiedział z jakim kolorem rozpoczyna zajęcia. Podsumowanie ćwiczenia, każdego dnia towarzyszą nam inne uczucia, mamy inny nastrój, który może być opisany jak kolor. Każdy uczestnik podając inny kolor jest współtwórcą kolorowej palety, tęczy. (5 min)

 

  1. Zasady – wyjaśnienie uczniom, jakie zasady obowiązują podczas zajęć, warto dopytać uczniów, co im by pomagało podczas wspólnej pracy, a co przeszkadzało, kiedy będą się czuli bezpiecznie podczas zajęć. Warto zasady wspólnie wypisać na papierze umieścić je w widocznym dla wszystkich miejscu. W sytuacji łamania ustalonych reguł odwołujemy się do przyjętych przez wszystkich reguł. (15 min)

 

  1. Zabawa ruchowa – Cebuladzielimy uczestników na dwie równe grupy. Prosimy, aby stworzyli dwa okręgi (wewnętrzny i zewnętrzny) i ustawili się tak, aby każdy miał parę. Uczestnicy stoją w nich twarzami do siebie. Zadaniem stworzonej pary jest porozmawianie na podany przez prowadzącego temat. Uczestnicy mają do dyspozycji minutę, następnie pada sygnał, że należy przerwać rozmowy i zmienić pozycję. Zmiana pozycji następuje w bardzo określony sposób. Podajemy instrukcję, że jeden z kręgów (wewnętrzny albo zewnętrzy) przesuwa się o jedno lub kilka miejsc zgodnie z ruchem wskazówek zegara i podajemy nowy temat rozmowy. Zabawa dobrze się sprawdza, jeśli liczba zmian nie jest większa niż 5–6. Przykładowe tematy do rozmowy:

Co lubisz robić w wolnym czasie?

Jakie jest Twoje ulubione danie?

Jak się czułeś dzisiaj rano?

Co robiłam(-em) w czasie wakacji?

Jaki był najpiękniejszy widok, jaki widziałam(-em)?

Gdybyś miał spędzić wymarzony dzień, to jak by wyglądał?

Omówienie w grupie ćwiczenia zapytaj uczniów jak się czuli podczas wykonywania zadania, co zauważyli, co nowego dowiedzieli się o sobie. Dzięki temu będzie można sprawdzić w jakim nastroju i z jakimi myślami uczniowie kończą zabawę.(7 min)

 

  1. Mini wykład – nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej podróży, tą podróżą jest czas spędzony razem w szkole do wakacji, a później nauka w następnych latach szkolnych. Nauczyciel pyta dzieci co jest potrzebne by podróż uznać za udaną. Nauczyciel podkreśla wagę takich składowych podróży: cel podróży, przyjemność samego podróżowania, czas spędzony z innymi. Podkreślamy, jak istotne jest posiadanie innych osób w czasie podróży. Uczniowie to grupa marynarzy i każdy z nich wkłada coś, od czego będzie zależała wspólna podróż. Wspólne zastanawianie się co może dać od siebie każdy marynarza, aby podróż była szczęśliwa i przyjemna. Podpowiadamy uczniom, że może to być dobry humor, dbałość o czas, wytłumaczenie zadania, przytulenie kogoś, rozmowa z kimś, wspólna zabawa, wspólna nauka. Co nam daje wspólne przebywanie ze sobą. Angażujemy uczniów do wymienienia rzeczy, które łatwiej zrobić we dwie osoby, trzy, czy sześć osób. Nawiązanie także do wsparcia jakie uzyskujemy w kontakcie z drugim człowiekiem. (20 min).

 

  1. Słoik - każdy uczeń wypisuje na karteczce, co może dać od siebie klasie, wrzucają dzieci karteczki do słoika. Nauczyciel czyta wszystkie karteczki i podkreśla jak ważne jest korzystanie z zasobów innych osób. Słoik można też postawić w klasie i np. raz w tygodniu każde dziecko i nauczyciel wrzuca nowe karteczki, a następnie można przeczytać raz w miesiącu nowe zasoby. Na koniec roku cały słoik może być zapełniony i być symbolem mocnej w zasoby klasy. (7 min)

 

  1. Zabawa ruchowa – jedna osoba pokazuje jakąś „figurę”, a reszta klasy ją naśladuje. Każdy uczestnik powinien być osobą, która pokazuje figurę. (6 min)

 

  1. Jakim zwierzęciem jesteś? Dzieci rysują siebie jako zwierzę. Po skończonym rysowaniu nauczyciel zbiera obrazki i pokazuje po kolei, a dzieci zgadają kto jest jaki zwierzęciem i jakie przydatne dla grupy cechy posiada.(20 min)

 

  1. Rundka – z jakim nastrojem kończę zajęcia, można określić samopoczucie jak pogodę, deszczowo, burzowo itd.(5 min)

 

  1. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela.(5 min)

 

 

44245 odwiedzin