starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Scenariusz zajęć z rodzicami

A A A

Scenariusz zajęć z rodzicami w związku z powrotem dzieci do szkoły

 

Cel ogólny: wspieranie dziecka w radzeniu sobie z problemami w czasie pandemii

Cele szczegółowe: - wzmacnianie relacji w rodzinie,

                               - rozpoznawanie trudności i problemów u dzieci

                               - rozwój empatii i komunikacji interpersonalnej

                               - trening identyfikowania emocji i potrzeb u dzieci

                               - psychoedukacja rodziców jak pomóc dziecku

                                    

Czas trwania zajęć: ​90 minut

 

Grupa:​ zajęcia przeznaczone są dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

 

Miejsce:​ klasa szkolna – tak by uczestnicy zajęć czuli się swobodnie, zachowując reżim sanitarny, ważne jest ustawienie krzeseł w kręgu.

 

Prowadzący:​ psycholog lub pedagog, wychowawca klasy, nauczyciel.

 

Formy zajęć/metody pracy:​ burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, zabawa, mini wykład.

 

Przebieg zajęć:

  1. Powitanie rodziców – przedstawienie celu spotkania, zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas zajęć warsztatowych.
  2. Rodzice proszeni są o podnoszenie ręki kiedy usłyszą zdanie, które opisuje ich dziecko. Przykładowe zdania:

- moje dziecko lubi spać rano

- moje dziecko uwielbia czekoladę

- moje dziecko chętnie dzieli się z innymi

- moje dziecko jest wesołe

- moje dziecko nie lubi odrabiać lekcji

Podsumowanie: ważna jest obserwacja dziecka, żeby można było mu pomóc

  1. Rodzice na kartce udzielają odpowiedzi na pytanie: Z kim chciałbyś/ chciałabyś zjeść kolację? Nauczyciel zbiera kartki i czyta odpowiedzi. Następnie prezentuje odpowiedzi jakie udzieliły dzieci na to samo pytanie  podczas lekcji, (ewentualnie zaleca rozmowę z dziećmi w domu). Dzieci zwykle wskazują rodziców, a rodzice..? J
  2. Rodzice piszą na kartkach jakie obawy lub wątpliwości towarzyszyły ich dzieciom wraz z powrotem do nauki stacjonarnej. Następnie wrzucają je do pudełka/słoika zatytułowanego „SŁOIK OBAW” lub „PUDEŁKO OBAW” .

WSKAZÓWKI: Część dzieci może nie mieć żadnych obaw. Taki rodzic powinien napisać na kartce, że dzieci nie miały/ mają żadnych obaw w związku z powrotem. Nauczyciel następnie czyta na forum to, co napisali rodzice i następuje dyskusja odnośnie przemyśleń, które powstały na podstawie tego czym rodzice się podzielili. Pytania naprowadzające: Jakie obawy pojawiały się najczęściej? Jak myślicie, czy te obawy są słuszne? Czy jako rodzice mamy wpływ na to, aby zmienić odczuwane przez dzieci obawy?

 

  1. Mini wykład – przedstawienie informacji w jaki sposób stres wpływa na dzieci, młodzież,  do czego może prowadzić. Zapoznanie rodziców z uczuciem lęku, które wpływa na funkcjonowanie dziecka. Omówienie problemu u dzieci i młodzieży z obniżeniem nastroju. Przekazanie rodzicom symptomów depresji.
  2. Człowiek - przygotowujemy karton na jego środku rysujemy dziecko, po czterech stronach piszemy: co myśli?, co czuje?, czego doświadcza?, czego potrzebuje? Każdy rodzic dostaje cztery karteczki i na każdej z nich odpowiada na jedno pytanie. Następnie nauczyciel zbiera karteczki i rozkłada je według pytań. Omówienie czego potrzebują dzieci, co czują i co myślą dzieci, a także czego doświadczają.  Uzyskane odpowiedzi będą podstawą do informacji jakiej pomocy potrzebują dzieci, na co należy zwrócić uwagę, żeby dostrzec potrzeby własnych dzieci.
  3. Podkreślenie różnicy między tym co moje dziecko MYŚLI, CZUJE I ROBI (według zasady:  myśl-emocja-zachowanie)
  4. Nauczyciel wyciąga słoik/pudełko i razem z rodzicami zastanawia się co jako rodzina możemy uczynić, aby SŁOIK OBAW/ PUDEŁKO OBAW (w zależności co zostało wybrane) stały się puste. rodzice odrysowują swoje dłonie na szarym papierze tworząc z nich most, który u celu ma PUSTY SŁOIK. Każdy rodzic na swojej dłoni wypisuje co chciałby dać dziecku w tym okresie powrotu do nauki stacjonarnej. WSKAZÓWKI: życzliwość, dobre słowo, więcej uwagi, wspólny czas, konkretna pomoc w nauce, pocieszenie, troskliwość, spełnianie drobnych marzeń, szybka niespodzianka, rodzinna burza mózgów, codzienna prawdziwa rozmowa, etc.
  5. Udzielenie wskazówek jak pomóc dziecku poprzez zachęcanie do rozmowy, nawiązywanie relacji z dzieckiem. Przedstawienie, gdzie można skorzystać z pomocy specjalistów.
  6. Podsumowanie spotkania, udzielenie odpowiedzi na pytania rodziców.
44245 odwiedzin