starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III w związku z powrotem do szkół w pandemii

A A A

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III w związku z powrotem do szkół w pandemii

 

Cel ogólny: wzmacnianie relacji, reintegracja zespołu klasowego

Cele szczegółowe: - rozwój empatii i komunikacji interpersonalnej

                                    - trening identyfikowania emocji i potrzeb innych osób

                                    - budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie

                                    - doskonalenie pracy w grupie, współdziałanie

                                    - integracja klasy po dłuższym niewidzeniu siebie nawzajem

Czas trwania zajęć: ​90 minut

Grupa:​ zajęcia przeznaczone są dla dzieci  klas I-III

Miejsce:​ klasa szkolna, świetlica, sala szkoleniowa itp. – tak by uczestnicy zajęć czuli się swobodnie, zachowując reżim sanitarny, ważne jest ustawienie krzeseł w kręgu.

Prowadzący:​ psycholog lub pedagog, wychowawca klasy, nauczyciel.

Formy zajęć/metody pracy:​ burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, zabawa, mini wykład.

 

Przebieg zajęć:

 

1.“Rundka początkowa”  - prowadzący zachęca, aby każdy uczestnik powiedział z jakim kolorem rozpoczyna zajęcia. Podsumowanie ćwiczenia, każdego dnia towarzyszą nam inne uczucia, mamy inny nastrój, który może być opisany jak kolor. Każdy uczestnik podając inny kolor jest współtwórcą kolorowej palety, tęczy. (5 min)

  1. Zasady – wyjaśnienie uczniom, jakie zasady obowiązują podczas zajęć, warto dopytać uczniów, co im by pomagało podczas wspólnej pracy, a co przeszkadzało, kiedy będą się czuli bezpiecznie podczas zajęć. Warto zasady wspólnie wypisać na papierze umieścić je w widocznym dla wszystkich miejscu. W sytuacji łamania ustalonych reguł odwołujemy się do przyjętych przez wszystkich reguł. (15 min)
  2. Zabawa ruchowa – najpierw każdy uczeń dostaje kartkę z gazety i na ustalony znak przez nauczyciela musi wejść na gazetę, następnie na gazecie muszą znaleźć się dwie osoby przypadkowe, w kolejnej turze trzy osoby muszą być na gazecie i w kolejnej cztery osoby. Omówienie ćwiczenia, czy fajnie było samemu na gazecie, czy może bardziej wesoło kiedy byliśmy z kimś, a może nawet śmiesznie i zabawnie kiedy byliśmy w cztery osoby. (7 min)
  3. Mini wykład – nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej podróży, tą podróżą jest czas spędzony razem w szkole do wakacji, a później nauka w następnych latach szkolnych. Nauczyciel pyta dzieci co jest potrzebne by podróż uznać za udaną. Nauczyciel podkreśla wagę takich składowych podróży: cel podróży, przyjemność samego podróżowania, czas spędzony z innymi. Podkreślamy, jak istotne jest posiadanie innych osób w czasie podróży. Uczniowie to grupa marynarzy i każdy z nich wkłada coś, od czego będzie zależała wspólna podróż. Wspólne zastanawianie się co może dać od siebie każdy marynarza, aby podróż była szczęśliwa i przyjemna. Podpowiadamy uczniom, że może to być dobry humor, dbałość o czas, wytłumaczenie zadania, przytulenie kogoś, rozmowa z kimś, wspólna zabawa, wspólna nauka. Co nam daje wspólne przebywanie ze sobą. Angażujemy uczniów do wymienienia rzeczy, które łatwiej zrobić we dwie osoby, trzy, czy sześć osób. Nawiązanie także do wsparcia jakie uzyskujemy w kontakcie z drugim człowiekiem. (20 min).
  4. Słoik - każdy uczeń wypisuje na karteczce, co może dać od siebie klasie, wrzucają dzieci karteczki do słoika. Nauczycie czyta wszystkie karteczki i podkreśla jak ważne jest korzystanie z zasobów innych osób. (7 min)
  5. Zabawa ruchowa – jedna osoba pokazuje jakąś „figurę”, a reszta klasy ją naśladuje. Każdy uczestnik powinien być osobą, która pokazuje figurę. (6 min)
  6. Jakim zwierzęciem jesteś? Dzieci rysują siebie jako zwierzę. Po skończonym rysowaniu nauczyciel zbiera obrazki i pokazuje po kolei, a dzieci zgadają kto jest jaki zwierzęciem i jakie przydatne dla grupy cechy posiada.(20 min)
  7. Rundka – z jakim nastrojem kończę zajęcia, można określić samopoczucie jak pogodę, deszczowo, burzowo itd.(5 min)
  8. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela.(5 min)
44245 odwiedzin