starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

A A A

  • Diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna) przyczyn trudności szkolnych,problemów wychowawczych i emocjonalnych
  •  Terapia oraz konsultacje psychologiczne
  •  Terapia oraz konsultacje logopedyczne
  •  Terapia EEG Biofeedback
  •  Zespół socjoterapii dla młodzieży z obniżoną samooceną, małą wiarą we własnemożliwości, zahamowanych, mających problemy w funkcjonowaniu w grupie
  •  Pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery zawodowej
  •  Diagnoza uczniów klas III gimnazjum Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań
  • Zawodowych (w Poradni lub na terenie szkół) - wersja komputerowa
  •  Profilaktyka problemowa, w tym profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży
  •  Interwencja kryzysowa
45067 odwiedzin